Ung Start. Juniortilbud i Elverum golfklubb

Gjennom pandemien som var har mange barn og ungdom under 19 år falt fra sine fritidsaktiviteter og befinner seg nå i en mer inaktiv periode.
Ung-Start er et nytt prosjekt hvor vi tilbyr golf som aktivitet på Elverum Golfklubb gratis for alle barn og ungdom under 19 år bosatt i Elverum Kommune. I dette
tilbudet ligger, treninger, obligatoriske kurs, golfutstyr til bruk under aktiviteten, tilgang på treningsområder, egentrening, medlemskap og spill på bane.

Ung Start vil gi barn og ungdom i Elverum kommune en arena hvor de kan oppleve livsmestring, idretts- og aktivitetsglede. Barn og ungdom som ikke har
en arena å oppleve mestring og sosialisering, vet vi opplever utenforskap.

Gjennom prosjektet Ung Start får barn og ungdom en arena hvor de kan oppleve samholdet i en felles aktivitet.

Elverum Golfklubb tilbyr en stige løsning basert på deltakelse til den enkelte barn/ungdom. Når en deltaker har deltatt gratis på 8 alderstilpassede treninger
i klubbens regi eller registrert 8 egenaktiviteter i pro-shopen i klubben, vil klubben tilby gratis golfkurs som er obligatorisk for å kunne spille på hovedbanen. Klubben stiller med gratis rangeballer under hele prosjekttiden.