ESAG Elverum

ESAG Elverum er en tilrettelagt vei inn i golfen som følge av helsemessige utfordringer.
Hos oss er vi opptatt av å inkludere alle og se deg som kommende golfspiller.
Deltakere på ESAG Elverum er knyttet til prosjektet Ett Slag Av gangen (ESAG).

Vi trener på tirsdager og våre deltakere til ESAG kommer idag fra Elverum Kommune/Annekset.

Foreningen Ett slag av gangen (ESAG) bruker golfbanen som mestringsarena overfor
mennesker med rusavhengighet, psykisk syke, unge lovbrytere, domfelte og løslatte,
unge i utenforskap og minoriteter.

Formålet er å gi deltagerne mulighet til å være aktive etter egne forutsetninger og ønsker.
Målsetning med tilbudet er å skape et aktivitetstilbud for målgruppen som gir fysisk
aktivitet samt skape arena for sosial utvikling, mangfold og integrering.
Hos oss starter det med mestring på golfbanen. Golf for alle!
Ønsker du å lese mer om ESAG, finner du mer informasjon her:www.ettslagavgangen.no

                                                                                                                                                                                                                                                        Ønsker du mer informasjon om  ESAG, så ta kontakt med
Stine W Dahl, epost: stinewdahl75@gmail.com eller tlf. 454 63 180
Vi møtes for å trene og spille kl. 10.00 på tirsdager