Om klubben

Golfbanen på Starmoen eies og drives av Elverum Golfklubb. Byggingen av banen ble påbegynt høsten 1987 og de første 9 hull ble tatt i bruk senhøstes 1988. Klubbhuset og 9-hullsbanen ble offisielt åpnet våren 1990. Utbygging til 18 hull startet sommeren 1990 og 18 hulls banen ble tatt i bruk i september 1991.

Banen har blitt kontinuerlig forbedret. En større endring ble gjort høsten 1996. Høsten 1997 og våren 1998 ble driving range bygget om. Baneanlegget holder nå topp standard.

HISTORIKK

Elverum Golfklubb ble stiftet på nytt 29. oktober 1993 og er en fortsettelse av Hedmark Golfklubb etter konkursen i 1993. Hedmark Golfklubb ble til ved en sammenslåing av Høsbjør Golfklubb og daværende Elverum Golfklubb i november 1983.

KLUBBHUSET

Klubbhuset ble bygget vinteren 1989/90. Huset inneholder Pro-shop med kølleverksted, enkel servering, toaletter og garderober.