Cookies og personvern

Denne nettsiden bruker cookies og registrerer din IP-adresse, men den samler ikke inn noen personopplysninger utover dette.

Hva er personopplysninger?
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse eller IP-adresse.
Enhver innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering av personopplysninger kalles behandling av personopplysninger. All behandling av personopplysninger i Norge er underlagt personopplysningsloven, og Datatilsynet fører tilsyn med den.

Hvem ivaretar personopplysningene?
Den som bestemmer hva personopplysningene skal brukes til kalles en behandlingsansvarlig. Den behandlingsansvarlige skal påse at personopplysningene blir behandlet i henhold til de reglene som gjelder i henhold til General Data Protection Regulation (GDPR), som gjelder for alle medlemmer land i Europa, inkludert Norge som medlem av EEA.
Når du bruker våre tjenester er det kommunene som er behandlingsansvarlig. Du behøver kun å forholde deg til ett kontaktpunkt for henvendelser som gjelder vår behandling av personopplysninger.

Hva slags opplysninger samler vi inn?
Vi samler ikke inn noen opplysninger om deg på denne websiden, bortsett fra at IP-adresse registreres i statistikk-modulen. Den benytter cookies for at websiden skal fungere raskere ved gjentatte besøk. Statistikkdata er anonymisert.

Ønsker du å kontrollere cookies i din  nettleser finner du informasjon om dette på websiden Nettvett.no