Turneringsgruppa

TURNERINGSREGLEMENT-FOR-ELVERUM-GOLFKLUBB

Klubbturneringer

Kjære medlem!

Elverum golfklubb ønsker å være en foregangsklubb på å ha medlemmet i sentrum og legge til rette for at du som medlem får den beste opplevelsen. Vi har derfor et sterkt ønske om å få satt opp en banevert på årets turneringer.

Dette krever naturligvis bistand fra klubbens medlemmer.

Oppgavene til en banevert vil i all hovedsak handle om.

  • Opprettholde flyt på banen.
  • Enkel servering.
  • Skape en god opplevelse for de på banen.

PS: Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Hvis du ønsker å være banevert på en eller flere turneringer så sender du en epost til post@elverumgolf.no, ringer/sms til 467 64 189 eller kommer innom klubbhuset.