Oppstart av gruppetreninger.

Da er vi straks i gang med årets treninger!! 🔥🔥
Oppstart neste uke!
Det vil være treninger annenhver mandag (oddetallsuker) 18.00-19.30. For å kickstarte treningene blir første trening allerede mandag den 19.6, før neste blir allerede 26.6 og vi er inne i normal turnus.
Annenhver uke er for å prøve og teste bruken av treninger. Blir det stort oppmøte og trenergruppe ser at vi kan utvide er det mulighet for å øke.
Mandagstreningene vil bli delt opp i 2 grupper med 2 ferdighetsklasser i hver, der vi i løpet av sesongen vil ha de samme temaene for begge grupper.
Gruppene vi har valgt å sette opp er:
Bryt 80: Spillere som forsøker å komme under 80 slag på runden
Bryt 90: Spillere som forsøker å komme under 90 slag på runden
Bryt 100: Spillere som forsøker å komme under 100 slag på runden
Klubbspilleren: Spillere som er nye innen golf, har et høyt handicap eller utfordringer med å spille golf.
Treningene som ligger ute i golfbox for påmelding for de første ukene er:
19.6: Felles for alle – Hva har vi i baggen? Lengdekontroll
26.6: Felles for alle – Putting Consistency
10.7: Bryt 80 og 90 – Driver og Utslag fra peg
10.7 Bryt 100 og klubbspilleren – Chipping
Trenergruppen ønsker påmelding til disse treningene, og vi avlyser eller vil ta oss friheten til å omrokere om det er færre enn 5 påmeldte. Med mange påmeldte kan vi også se oss nødt til å stenge påmeldingen grunnet plassmangel.
Oppfordringen er derfor å melde seg på så fort som mulig for å være med å gi best mulig vilkår for gode økter!
På tirsdager vil det være organisert treninger for UngStart deltakere. Dette er 18.00-19.30 og vil ledes av trenergruppa.
Her er det bare å møte opp om du er innenfor alderskategorien ungstart 0-19. Treningene er gratis.
På torsdager vil det på morgenen settes opp utstyr og øvelser på treningsområdet. Dette vil stå ute hele dagen sånn at alle som bruker vårt anlegg kan benytte seg av dette. Fra 18.00 vil det også for deltakere i UngStart være mulig å få hjelp eller forklaring av øvelsene av en trener ved henvendelse i ProShopen.
Trenergruppa er klare for å legge til rette for en god sesong for alle medlemmer, og vi håper mange ønsker å ta del i treningene våre.