Innkalling til Årsmøte i Elverum golfklubb.

Elverum 16 . Feb. 2024

Til våre medlemmer

Innkalling til årsmøte i Elverum golfklubb.

Årsmøtet avholdes Mandag 18. Mars 2024 hos Tunet i storgata 17, fra kl. 1800.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest Mandag 4. Mars 2024 til post@elverumgolf.no

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside. Eventuelt kan man ta kontakt på post@elverumgolf.no for å få tilsendt saksliste og dokumenter.

For å ha stemmerett på årsmøtet må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned, og ha betalt kontigenten. Medlemmer under 15 år har møte / forslagsrett.

 

Enkel bevertning.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret