Profilering


Vi kan tilby en variasjon av profileringsmuligheter på Elverum Golfklubb.

Hull på hovedbanen er vår største profilering. Her får du:

 • 1×2 meter skilt ved greenen på hullet
 • lite skilt under infoskiltet på utslagsstedet
 • logo på sponsortavle på klubbhuset
 • logo med link til ønsket side på våre hjemmesider
 • logo på scorekortet
 • invitasjon til aktivitetsdag med turnering og bespisning på høsten
 • mulighet til å arrangere egen turneringsdag

Profilering rundt treningsområdet ved klubbhuset

 • 1×2 meter skilt synlig fra klubbhuset og treningsområdet

Profilering på drivingrange

 • Skilt på drivingrange vegg sammen med øvrige samarbeidspartnere

Profilering på flaggene på hovedbanen

 • Logo på flagg på alle hullene på hovedbanen (minimum 3 år)

Profilering i baneguide

 • Helside annonse i klubbens baneguide

Profilering på minigolfbanen

 • Logo over hull informasjon på starten av et minigolfhull samt logo på samleskilt for alle hullene

For mer informasjon og spørsmål om priser og andre muligheter, vennligst kontakt Frode Brun på 46764189 eller post@elverumgolf.no