Torsdagsgolfen 6.7.

Pga at det er spådd dårlig vær i morgen, torsdag, blir det trening under tak på rangen.

Henning sier at vi trener på slagvariasjoner med jern og hvordan kontrollere jernkøllene.

Kaffe og kake etterpå. Meld dere gjerne på så vi vet hvor mange som kommer.