Torsdagsgolfen 22.6. NB! Foursome konkurranse

Foursome (også kjent som annethvert slag)

  • To spillere på samme lag, dvs to lag pr flight
  • Spillerne på samme lag slår annenhver gang på 1 – en – ball på hvert hull
  • Spillerne slår annethvert utslag og bestemmer selv hvem som skal slå første utslaget
  • Provisorisk eller annen ball satt i spill fra utslagsområdet, skal spilles fra det stedet hvorfra den opprinnelige ballen ble spilt. Den nye ballen spilles av den spilleren hvis tur det er å spille lagets neste slag.
  • Minner om at hvis ballen ikke blir funnet igjen ved slag på banen, må ballen slås på nytt fra der ballen ble slått fra, mot et straffeslag. Hvis ballen bare droppes der ballen går ut, må hullet strykes

Håper dette blir en gøyal forandring på vår vanlige scramble.

Vi trekker lagene slik at samlet HC blir mest mulig likt.

VIKTIG at dere melder dere på, dette blir ikke så lett å stokke om på når lagene først er trukket.

Startkontingent kr 50,- vippses til Berit Kjellman tlf 41563318

Knut skal ha oversikt over lagene. Møt opp i god tid! 🙂