Torsdagsgolfen 8.6.23 individuell konkurranse

Nå til torsdag er det individuell konkurranse med vanlig premiering.

Startkontingent kr 50,-  vippses til Berit Kjellman (ny) ved frammøte.

Vi håper at flest mulig melder seg på i golfbox/klubbturneringer senest 8.30 samme dag. Anne er ansvarlig. «PC-sekretariatet» er borte, men Frode har lovet å skrive ut startlista og legge inn score etter hvert som dere kommer inn.

Takker for flott fremmøte både på Hennings info-møte og hans første treningsøkt.